Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 19 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Công đoàn cơ sở

Công đoàn cơ sở

Cập nhật lúc : 11:50 28/09/2014  

Công đoàn cơ sở Hiện nay công đoàn có 35 đoàn viên. Ban chấp hành gồm 05 người. Chủ tịch công đoàn: Thầy giáo Hoàng Quốc Toản

Số lượt xem : 696