Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Đoàn TNCS HCM

Đoàn TNCS HCM

Cập nhật lúc : 11:04 13/03/2014  

Đoàn TNCS HCM Hiện nay chi đoàn có 07 đoàn viên, trong đó đảng viên sinh hoạt là 6 đồng chí. . Bí thư chi đoàn là cô giáo Nguyễn thị Nhàn

Số lượt xem : 653