Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 19 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn Phòng

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 11:53 28/09/2014  

Tổ văn phòng Gồm 05 thành viên: - Tổ trưởng, Nhân viên y tế: Nguyễn Thị Trang - Nhân viên thư viện - thủ quỹ: Nguyễn Thị Diễm Thúy - Nhân viên thiết bị: Nguyễn Minh Tuấn - Nhân viên kế toán: Nguyễn Thị Kim Anh - Nhân viên bảo vệ: Trần Hữu Thọ. Tất cả đều được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ.

Số lượt xem : 709