Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 19 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Hoạt động dạy và học

Hoạt động dạy và học

Kế hoạch tổ chức Hội thi Ý tưởng sáng tạo năm học 2019-2020 Để tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu cho học sinh. Cũng như tuyển chọn các đề tài, ý tưởng hay tham gia Hội thi KHKT và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiều niên, Nhi đồng năm ...