Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 19 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 14:31 13/09/2021  

Tuần 37 năm 2021
Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/09/2021)

- 8 giờ: Trực báo đầu tuần

- Dạy và học trực tuyến, hướng dẫn học sinh học qua truyền hình Tuần 2

- Dạy và học trực tuyến Tuần 2

Thứ Ba
(14/09/2021)

- Dạy và học trực tuyến, hướng dẫn học sinh học qua truyền hình Tuần 2

- Dạy và học trực tuyến Tuần 2

- 13 giờ 30: Hiệu trưởng dự Hội nghị trực tuyến tại PGD

Thứ Tư
(15/09/2021)

- Dạy và học trực tuyến, hướng dẫn học sinh học qua truyền hình Tuần 2

- Dạy và học trực tuyến Tuần 2

- 14 giờ: Phó Hiệu trưởng, Cô Hòa tham gia tập huấn tại PGD

Thứ Năm
(16/09/2021)

- Dạy và học trực tuyến, hướng dẫn học sinh học qua truyền hình Tuần 2

- Dạy và học trực tuyến Tuần 2

Thứ Sáu
(17/09/2021)

- 8 giờ: Ban giám hiệu dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học tại PGD

- Dạy và học trực tuyến, hướng dẫn học sinh học qua truyền hình Tuần 2

- Dạy và học trực tuyến Tuần 2

Thứ Bảy
(18/09/2021)

- Dạy và học trực tuyến, hướng dẫn học sinh học qua truyền hình Tuần 2

Chủ Nhật
(19/09/2021)