Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 19 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Tạm hoãn tập trung học sinh đến ngày 05/9/2021
Theo văn bản Hướng dẫn của các cấp, trường THCS Thủy Lương thông báo đến toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh: Tạm ...

  • Thông báo tuyển sinh
    Công văn 1290/SGD-ĐT về việc hướng đăng kí tuyển sinh trực tuyến các lớp ...