Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 19 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 09:22 05/09/2021  

Kế hoạch tổ chức hướng dẫn học sinh học qua truyền hình và dạy học trực tuyến


Căn cứ Công văn số 414/PGD&ĐT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của phòng GD & ĐT thị xã Hương Thủy về việc Tổ chức dạy học và hướng dẫn tự học qua internet, truyền hình cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19; Căn cứ tình hình thực tế trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid 19; Trường THCS Thủy Lương xây dựng Kế hoạch dạy học và hướng dẫn tự học cho học sinh qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY

TRƯỜNG THCS THỦY LƯƠNG

 
   

 


Số: 92 /KH THCS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Thủy Lương, ngày 04 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học và  hướng dẫn tự học qua internet, truyền hình cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ Công văn số 414/PGD&ĐT  ngày 01 tháng 9 năm 2021 của phòng GD & ĐT thị xã Hương Thủy về việc Tổ chức dạy học và  hướng dẫn tự học qua internet, truyền hình cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ tình hình thực tế trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid 19;

Trường THCS Thủy Lương xây dựng Kế hoạch dạy học và  hướng dẫn tự học cho học sinh qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Hoàn thành chương trình dạy học của năm học 2021-2022.

- Tổ chức dạy học qua internet bằng các hình thức phù hợp cho học sinh 7, 8, 9 cho tất cả các môn học học kỳ 1 năm học 2021-2022, và các môn học không được dạy qua truyền hình TRT đối với học sinh lớp 6.

- Hướng dẫn cho học sinh học tập qua truyền hình (lớp 6).

- Tạo điều kiện cho học sinh lĩnh hội, ôn luyện kiến thức tại nhà trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID 19.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá cho điểm thường xuyên. Đối với điểm kiểm tra định kì, sau khi đi học trở lại giáo viên ôn tâp kiểm tra đảm bảo số điểm theo yêu cầu.

2. Nội dung, thời gian thực hiện:

2.1. Nội dung

- Dạy học chương trình học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho học sinh 7, 8, 9 cho tất cả các môn học học kỳ 1 năm học 2021-2022, và các môn học không được dạy qua truyền hình TRT đối với học sinh lớp 6.

- Hướng dẫn nội dung tự học qua truyền hình cho học sinh lớp 6: Giáo viên thiết kế các nội dung kiến thức trọng tâm theo chuẩn kiến thức kĩ năng và các câu hỏi, bài tập tương ứng.

2.2. Thời gian

          - Lớp 6:

+ Học qua truyền hình: Phát sóng trên kênh TRT từ 14 giờ đến 17 giờ hàng ngày cho các môn: Toán, Ngữ văn, KHTN, Lịch sửu&Địa lí, Tiếng Anh, GDCD.

 

Tiết/Thứ

2

3

4

5

6

7

1

 

TOÁN (SPHCM)

NGỮ VĂN (SPHCM)

 

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

NGỮ VĂN (SPHCM)

2

 

TOÁN (SPHCM)

NGỮ VĂN (SPHCM)

 

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

NGỮ VĂN (SPHCM)

3

 

KHTN

KHTN

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

KHTN

KHTN

4

 

 

 

 

TOÁN (SPHCM)

 

5

GDCD

TIẾNG ANH (SPHCM)

TIẾNG ANH (SPHCM)

 

TOÁN (SPHCM)

TIẾNG ANH (SPHCM)

+ Hướng dẫn học qua truyền hình và dạy học trực tuyến:

Tiết

Thời gian

vào học

Hai

Ba

Sáu

6/1

6/2

6/3

6/1

6/2

6/3

6/1

6/2

6/3

6/1

6/2

6/3

1

7h 15

KHTN

Lịch sử

Tiếng Anh

Tin

MT

CN

Toán

Toán

Tiếng Anh

Toán

Địa

Toán

2

8h 05

Lịch sử

Tiếng Anh

KHTN

ÂN

Tin

MT

Văn

Văn

Toán

Văn

Văn

Tiếng Anh

3

9h 05

Tiếng Anh

KHTN

Lịch sử

CN

ÂN

Tin

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Văn

Tiếng Anh

Toán

Địa

4

9h 55

 

 

 

MT

CN

ÂN

 

 

 

Địa

Tiếng Anh

Văn

          - Lớp 7,8,9: Theo TKB số 01

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Trách nhiệm của BGH trường

          Xây dựng kế hoạch triển khai đến tất cả giáo viên và học học sinh biết để thực hiện.

          Phân công công việc cho tổ trưởng CM, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm thực hiện theo kế hoạch; kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

3.2. Trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn

          Lập báo giảng hằng tuần của tổ viên báo cáo bộ phận CM vào chiều thứ 7 chuẩn bị công tác dạy học tuần tiếp theo.

          Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra nội dung dạy học và hướng dẫn tự học cho sinh của giáo viên. Báo cáo bằng văn bản cho BGH hằng tuần vào 9 giờ sáng thứ 6.

3.3. Trách nhiệm của Giáo viên chủ nhiệm

- GVCN khối 6: Thường xuyên liên lạc, thông báo lịch học trên truyền hình cho cha mẹ học sinh, học sinh; trao đổi với bố/mẹ học sinh về tình hình học tập tại nhà; nắm chắc số lượng học sinh tự học tại nhà qua truyền hình TRT.

- GVCN khối 7, 8, 9: Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc, thông báo đến với phụ huynh và học sinh; đặc biệt cần sát sao được việc học tập của học sinh tại nhà thông qua việc trao đổi với bố/mẹ học sinh. Thường xuyên liên lạc, thông báo đến phụ huynh và học sinh phương thức, thời khóa biểu học tập qua internet; đặc biệt cần sát sao được việc học tập của học sinh tại nhà thông qua việc trao đổi với bố/mẹ học sinh. Có thống kê báo cáo số liệu học sinh tham gia học tập về tổ trưởng chuyên môn lúc 8 giờ sáng thứ 6 hằng tuần.

3.4. Trách nhiệm của Giáo viên bộ môn

          Thiết kế, tổ chức ôn tập, hướng dẫn tự học và đánh giá cho học sinh theo kế hoạch.

Giáo viên bộ môn cần chủ động, khẩn trương soạn, giao bài tập và hướng dẫn học sinh ôn tập thông qua các ứng dụng Zalo, Facebook, shub classroom, google classroom, google form, classDojo... và website của trường.

* Đối với giáo viên hướng dẫn học sinh học qua truyền hình TRT cần:

- Căn cứ kết quả thể hiện trên vở học của học sinh và các hình thức theo dõi online để đánh giá quá trình học tập cũng như kiểm tra việc tham gia học tập của học sinh để có giải pháp phù hợp sau khi học sinh trở lại trường;

- Hướng dẫn học sinh nghiên cứu SGK, tài liệu, chuẩn bị bài mới trước khi học; giao bài tập cho học sinh; củng cố, luyện tập thêm cho học sinh;

- Giải đáp cho học sinh những vấn đề mà học sinh chưa rõ; nắm tình hình học tập của học sinh thông qua nhiều kênh (hướng dẫn chuẩn bị bài, giao bài tập, kiểm tra việc làm bài tập…), số lượng học sinh tham gia học tập trên truyền hình.

3.5. Trách nhiệm của học sinh

         - Tích cực tham gia học tập và tự học theo kế hoạch của nhà trường có ghi chép một cách nghiêm túc.

- Nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu, chuẩn bị bài mới trước khi học.

- Tại giờ học trực tuyến chủ yếu tập trung theo dõi, nghe giảng và chắt lọc những nội dung trọng tâm.

- Việc xây dựng bài học trên vở có thể theo dõi lần 2, 3 trong clip trên trang trt.com.vn hay trang web của Sở (bằng smartphone hay máy tính kết nối internet).

- Trao đổi với bạn bè, thầy cô qua nhiều kênh trên internet.

- Thành lập các nhóm kín trên mạng xã hội (meserger, zalo,...) mời bạn bè trong lớp, trong trường cùng tham gia để trao đổi việc học tập; phòng chống Covid - 19.

3.6. Đối với cha mẹ học sinh

- Nhắc nhở con em mình theo dõi, học tập trên truyền hình đúng lịch;

- Tư vấn, giúp đỡ cho con em mình khi các em gặp khó khăn (nếu được); liên hệ với GVCN lớp, GVBM để phối hợp giáo dục con em mình tốt hơn trong thời gian nghỉ học để phòng, chóng dịch Covid -19.

Trên đây là kế hoạch tổ chức dạy học qua internet và hướng dẫn tự học cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID 19 của trường THCS Thủy Lương. Đề nghị các tổ trưởng, giáo viên, học sinh và các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./.

* Nơi nhận:   

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- UBND Phường (b/c);

- Ban Giám hiệu (c/đ);

- TTCM (t/h);

- Thông báo;                                                                                                                 

- Lưu: VT.                                                                                

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Hoàng Quốc Toản

Tải file 1      Tải file 2      Tải file 3

Số lượt xem : 576

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác