Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 19 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức giáo dục

Tin tức giáo dục

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và công đoàn năm học 2018-2019
Thực hiện Hướng dẫn số 311/HD-PGD-ĐT ngày 07/9/2018 của Phòng GD&ĐT thị xã Hương Thủy về việc tổ chức Hội nghị xây dựng Kế hoạch năm học 2018-2019; Được sự cho phép của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngày 14 tháng 9 năm 2018, Trường THCS Thủy Lương đã tiến hành Hội nghị cán bộ, công chức, ...

  • Giáo dục luật An toàn Gao thông
    Với mục đích nhằm giúp cho các em xây dựng ý thức, hiểu biết cơ bản về luật Giao thông đường bộ, biết cách phòng tránh tai nạn giao ...